MENU
FR
Welfare
23-10-2013

Op 23.10.2013 kreeg Eyes on Animals een rondleiding bij Euro Meat Group slachthuis te
Moeskroen, Belgie. Doel van deze rondleiding was om te kijken wat dit slachthuis voor stappen heeft genomen tot het verbeteren van dierenwelzijn. Deze opgedane kennis zouden we dan vervolgens kunnen gebruiken om als voorbeeld te dienen voor een aantal Turkse slachthuizen waar wij mee werken en waar verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn hard nodig zijn.

Wij willen Luk van Esbroeck en zijn team een compliment geven voor hun diplomatieke en
respectvolle dialoog met de plaatselijke Imams waarin zij gezamenlijk een overeenstemming
hebben bereikt die heeft geleid tot een significante vermindering van lijden tijdens het rituele
slachten. De dieren op dit bedrijf worden direct na de rituele halssnede verdoofd.

Luc van Esbroeck gaat verder dan het toepassen van de wettelijke minimale eisen; zo installeerde hij bijvoorbeeld een radio die klassieke muziek laat horen in zijn stallen. Ethologische studies hebben bevestigd dat klassieke muziek een kalmerende werking heeft op boerderij dieren zoals paarden en runderen. De vloer is anti-slip, de 'helling' van de losplaats is 0 graden en er is een noodplan voor dieren die gewond zijn en voor wanneer de eerste bedwelming niet slaagt.

We zouden het toejuichen wanneer er cameratoezicht zou komen en een zero tolerance beleid is voor werknemers die niet op de juiste manier met de dieren omgaan zoals bijvoorbeeld het draaien aan de staart om dieren t vooruit te laten lopen.

Wij zijn er van overtuigd dit slachthuis zal doorgaan met het optimaliseren van hun bedrijf wanneer dat nodig is om tot de top te blijven behoren van slachthuizen die dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan.

Lesley Moffat
Director
Eyes on Animals
Postbus 59504
NL-1040LA Amsterdam
www.eyesonanimals.com